Splošni pogoji

Splošno

​Dokument predstavlja pravno obvestilo spletnega mesta www.dotiksvetlobe.si, ki ga upravlja podjetje DOTIK SVETLOBE, Tatjana Rudman s.p. (v nadaljevanju DOTIK SVETLOBE). 

Splošni pogoji poslovanja DOTIK SVETLOBE veljajo za vse storitve, dogodke in izdelke, med katere sodi tudi vsakršni kontakt, ki ga izvaja DOTIK SVETLOBE. V primeru, da so pogoji drugačni od splošnih pogojev, je le-to navedeno ob sami storitvi, dogodku ali izdelku.

Ti splošni pogoji urejajo postopek prijave, izvedbe plačil in morebitnih reklamacij oziroma vračil.

Vsaka oseba, ki se prijavi na storitev, dogodek ali kupi izdelek, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te splošne pogoje in politiko varovanja osebnih podatkov, da jih v celoti razume in z njimi soglaša.

DOTIK SVETLOBE v nobenem primeru  ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo (posredno, neposredno ali posledično), ki bi temeljila na informacijah tega spletnega mesta  ter informacijah, pridobljenih na posameznih dogodkih ali storitvah.

DOTIK SVETLOBE si pridržuje pravico o posodabljanju splošnih pogojev brez vnaprejšnjega obvestila uporabnikom spletnega mesta www.dotiksvetlobe.si. V času prijave na posamezno storitev ali dogodek veljajo splošni pogoji, ki so bili v tem času objavljeni na spletni www.dotiksvetlobe.si.

Avtorske vsebine

Vse informacije, grafika in programski elementi so avtorsko delo DOTIK SVETLOBE, razen, če ni navedeno drugače.  Vse pravice so pridržane.

Obiskovalec, uporabnik se zavezuje, da bo informacije uporabljal le za lastne, zakonite in nekomercialne namene.

Kakršnakoli distribucija, objavljanje, spreminjanje informacij, besedil, urejanje slik ali pošiljanje gradiv, pridobljenih na spletnem mestu, brez predhodnega pisnega soglasja avtorja, ni dovoljeno.  Avtor pa bo zoper kršitelja uveljavljal kazensko in materialno odgovornost.

Obiskovalec, uporabnik se zavezuje, da informacij, pridobljenih na spletnem mestu ne bo posredoval tretjim osebam in da se v krogu tretjih oseb ne bo skliceval na poslovno povezavo s spletnim mestom oziroma upravljavcem, v kolikor za to ne pridobi pisnega dovoljenja upravljavca.

DOTIK SVETLOBE ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za napake na spletnem mestu, ne jamči za delovanje spletnega mesta.

POGOJI ZA UDELEŽBO NA DOGODKIH ALI STORITVAH

Splošni pogoji veljajo za vse dogodke in storitve, razen če je v okviru prijave na posamezen dogodek ali storitev drugače navedeno v pogojih nakupa. V tem primeru veljajo pogoji nakupa.

Prijava in plačilo dogodkov ali storitev

Prijavo na dogodek ali storitev izvedete z izpolnitvijo prijavnice na spletnem mestu www.dotiksvetlobe.si.  Ob prijavi morajo biti navedeni vsi kontaktni podatki, na podlagi katerih dobimo informacijo o naročniku in prijavljenih ter podatke za izstavitev računa. V primeru spremembe osebnih podatkov, ki lahko vplivajo na izvršitev naročila, nemudoma sporočite spremembo. DOTIK SVETLOBE si pridržuje pravico sprožiti uradne postopke izterjave, če obveznosti ne bodo poravnane do roka zapadlosti.

Prijave na dogodke ali storitve sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest.

Plačilo

Investicija za udeležbo na dogodkih ali storitvah je dokončna in ni vračljiva. DOTIK SVETLOBE ponudi informacije, tehnike, orodja in podporo; v kolikšni meri pa boste to integrirali v svoje življenje, je izključno vaša odgovornost.

Cena posamezne storitve, paketa je navedena v ceniku in/ali ob opisu posamezne storitve, paketa, kjer so navedeni tudi pogoji in možnosti plačila.

Kadar je plačilo pogoj za udeležbo, obvezno na dogodek ali storitev s seboj prinesite potrdilo o plačilu.

Če ni drugače navedeno v pogojih nakupa, kotizacijo ali investicijo nakažite na poslovni račun št. SI56 6100 0001 2454 080, odprt pri Delavski hranilnice d.d. Ljubljana. Za sklic navedite davčno številko plačnika. Zaželeno je, da na tatjana@dotiksvetlobe.si pošljete obvestilo o nakazilu.  

Ob naročilu izdelka se kupec zaveže poravnati kupnino izdelka. Za naročilo po pošti je plačilo po povzetju, kupec pa nosi stroške poštnine po ceniku Pošte Slovenije.

Odjava udeležbe

V primeru, da se ne morete udeležiti storitve ob dogovorjenem terminu, nam to čim prej sporočite, da se lahko dogovorimo za nov termin. S tem tudi pripomorete k organizaciji in delovanju DOTIK SVETLOBE.

V primeru, da se ne morete udeležiti dogodka, na katerega ste prijavljeni, nam to čim prej sporočite, da lahko zapolnimo vaše mesto.

V primeru, da se ne morete udeležiti dogodka, ki ste ga že plačali, nam to čim prej sporočite, da se dogovorimo o nadaljnjem sodelovanju:

Lahko si najdete zamenjavo oz. se namesto vas udeleži nekdo drug, s katerim se nato dogovorita o izmenjavi plačila.
Lahko vam izdamo dobrobis, ki ga uporabite ob naslednjem terminu dogodka ali za kateri drugi dogodek ali storitev.

Če se od dogodka, ki ste ga že plačali, odjavite na tatjana@dotiksvetlobe.si vsaj 2 dni pred datumom izvedbe dogodka, vam lahko poleg zgoraj navedenih možnosti (zamenjava, dobropis) v zakonskem roku vrnemo plačan znesek. V primeru kasnejše odjave pa obdržimo/terjamo celoten znesek plačila. 

Upravičenost odpovedi udeležbe

V primeru odpovedi udeležbe na dan dogodka, vam znesek vrnemo ob predložitvi verodostojnega dokazila o nezmožnosti udeležbe (npr. zdravstveni razlogi), pri čemer si pridržujemo pravico do lastne presoje o upravičenosti.

Odpoved dogodka

V primeru nezadostnega števila prijav ali kakšnega drugega tehtnega razloga (npr. zdravstveni razlogi) si DOTIK SVETLOBE pridržuje pravico do odpovedi, brez obrazložitve. Če ni razpisan nov termin dogodka ali če nov termin prijavljenim ne ustreza, se vse plačane kotizacije vrnejo prijaviteljem. V primeru, da je udeleženec že plačal celoten znesek, mu DOTIK SVETLOBE povrne plačano.

 

Varovanje osebnih podatkov

 

UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

Dokument predstavlja pravno obvestilo spletnega mesta www.dotiksvetlobe.si, ki ga upravlja DOTIK SVETLOBE, Tatjana Rudman s.p.  (v nadaljevanju DOTIK SVETOLOBE).

DOTIK SVETLOBE, Tatjana Rudman s.p.

Dolenja vas pri Artičah 33b, 8253 Artiče

Davčna številka: 32643748

Varovanje osebnih podatkov

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Uporabnik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za uporabnikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam ne potrebujete posredovati, vendar pa vam v tem primeru ne moremo zagotavljati izvedbo določenih storitev. Vsi podatki, ki jih potrebujemo za izvedbo posamezne storitve so za to storitev obvezni.

DOTIK SVETLOBE z zbranimi osebnimi podatki ravna skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov, ki urejajo obdelavo, postopke in ukrepe zavarovanja, vključno z odgovornostjo in  nadzorom v procesu njihove obdelave.

Katere osebne podatke zbiramo

Obisk spletne strani

Pri obisku spletne strani www.dotiksvetlobe.si na spletnem strežniku, kjer gostuje, beleži določene podatke o obisku spletnih strani, IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in naslovi spletnih mest, ki ste jih obiskali na spletni strani. Tako zbranih podatkov ne obdelujemo in jih ne povezujemo z drugimi podatki, uporabljamo jih izključno za izračun splošne statistike o uporabi spletne strani, optimizacijo.

Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke. Delovanje spletnega brskalnika lahko spremenite v nastavitvah, tako da računalnik piškotke zavrne ali da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani. Namestitev piškotkov lahko v brskalniku tudi popolnoma preprečite za vse obiskane spletne strani. Piškotke, ki so že shranjeni na vašem računalniku, lahko izbrišete.

Prijava na elektronske novice

Ob prijavi na elektronske novice posredujete ime, priimek in elektronski naslov.

Podatke uporabljamo za posredovanje elektronskih novic na podlagi vaše privolitve. Podatke hranimo do vaše odjave na elektronske novice.

Od prejemanja novic se lahko kadarkoli odjavite, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo za odjavo.

Kontaktni obrazec in obrazec za naročilo

Na spletni strani www.dotiksvetlobe.si  nam lahko preko kontaktnega obrazca ali obrazca za naročilo posredujete ime, priimek, elektronski naslov in telefon.  Odgovor vam posredujemo preko elektronske pošte ali telefona.

Podatke uporabimo zgolj za komunikacijo z vami glede zagotavljanja naših storitev in odgovarjanja na vaše povpraševanje oziroma sporočilo.

Hramba vaših podatkov

Osebne podatke hranimo tako dolgo, dokler je to potrebno za doseganje namenov za katere so bili podatki zbrani.

Osebne podatke tako obdelujemo do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe zapovedan z zakonom. V spodnjem primeru bomo podatke hranili skladno z zakonsko obveznostjo.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve pa hranimo do preklica. 

Po preteku roka hrambe vaše osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na način, da jih ni več mogoče povezati z vami.

PRAVICE V ZVEZI Z VAŠIMI OSEBNIMI PODATKI

Glede svojih osebnih podatkov lahko zahtevate dostop, dopolnitev, popravek ali omejitev obdelave, skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Pravico pa imate tudi do odjave ali izbrisa podatkov. V primeru odjave bomo zbrisali vaše podatke, v kolikor pa boste želeli izbris, pa bomo ohranili le podatke, ki jih potrebujemo skladno z Zakonu o davku na dodano vrednost.

Svojo zahtevo v zvezi z uveljavljanjem pravice naslovite v pisni obliki na naslov upravljavca osebnih podatkov. Upravljavec pa lahko na podlagi vaše zahteve za uveljavljanje pravic od vas zahteva dodatne podatke za gotovo identifikacijo.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi posebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Dostop do vaših osebnih podatkov

Vaši osebni podatki ne bodo v nobenem primeru posredovani tretjim osebam, razen tistim, ki imajo z DOTIK SVETLOBE sklenjeno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov. Pogodbeni obdelovalci so:

  • ponudnik pošiljanja e-poštnih sporočil (ActiveCampaign)

Pogodbeni obdelovalci bodo osebne podatke obdelovali zgolj v okviru podanih navodil in jih ne smejo uporabljati v lastne namene. Zavezani so k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Vaši podatki v nobenem primeru ne bodo posredovani izven EU.

Za vsa vprašanja se lahko obrnete na  tatjana@dotiksvetlobe.si

 

Datum zadnje posodobitve: 1.1.2021