28. oktober 2018

Energijsko čiščenje čaker, avre, prostorov

ČAKRE so energijski centri v človeškem telesu, ki vsesavajo energijo iz okolice in z njo oskrbujejo vse telesne organe. Poznamo sedem glavnih čaker, ki so razporejene navpično od začetka hrbtenice do vrha glave. Vsaka čakra ima svojo barvo, vibracijo in uravnava pretok energije na določenem delu telesa. Zato je pomembno, da poskrbimo za idealen pretok energije. Kadar so naše čakre čiste in uravnotežene, smo v stanju ravnovesja, kar pomeni, da smo v najvišjem stanju dobrega. Pri energijsko oslabljenih (neočiščenih, neuravnoteženih) čakrah, so posledično organi slabše preskrbljeni, kar vodi do slabšega počutja, bolezni inp. Če čakre redno čistimo, teče naše življenje bolj harmonično.

AVRA je energijsko polje okoli človeka,  ki nas varuje pred izgubo naše življenjske energije in pred vdorom škodljivih energij. Na eni strani avra delujej kot naš fizični imunski sistem, le da gre za višji nivo vibracij, na drugi  strani pa kot ogromen magnet, saj v naše življenje privlači vse tisto, v kar usmerjamo našo energijo. Velikokrat nevede v svojo avro vsrkavamo negativno energijo ljudi, predmetov, okolja… kar povzroča izčrpanost, utrujenost, zaspanost, brezvoljnost, slabo voljo…

Do vdora negativnih energij lahko pride tudi, kadar je naša avra odprta oz. pretgana, razpokana; do tega lahko pride zaradi različnih vplivov, kot so negativni miselni vzorci, stres, žalost, čustven pretres, poškodbe, črna magija… Redno čiščenje avre, jo ohranja močno  in vitalno, kar pozitivno vpliva tudi na naše telo in počutje.

Tako kot nas lahko energijsko izčrpavajo ljudje, nas lahko izčrpavajo tudi prostori, v katerih se zadržujemo. Zato je pomembno, da te prostore redno čistimo, tako fizično kot energijsko. Po čiščenju pa je smiselno prostore tudi napolniti z energijami, ki nam bodo v podporo.

7. februar 2021

Skupinska podpora znotraj zaprte Facebook skupine

21. januar 2021

KONČNO SREČNI

(mentorski program)

28. oktober 2018

Terapija Dotik svetlobe - energijsko čiščenje & zdravljenje & kanaliziranje

(individualno svetovanje)

28. oktober 2018

Zdravljenje s ponovno povezavo (Reconnective Healing®)

Osebna ponovna povezava (The Reconnection®)

27. oktober 2018

Meditacije

27. oktober 2018

Skupinski dogodki - delavnice, tečaji...

27. oktober 2018

Medijstvo